Werkgroep Godsdienstig Vorming Onderwijs (GVO):

Deze werkgroep verzorgt op meerdere openbare scholen in Ede en Harskamp het godsdienstig Vormend Onderwijs voor leerlingen in de midden- en bovenbouw. In de GVO-lessen maken de leerlingen kennis met de belangrijkste verhalen uit de Bijbel en van andere wereldgodsdiensten. Op deze manier raken de leerlingen vertrouwd met verhalen, gebruiken en feesten uit verschillende godsdiensten en leren ze respect te hebben voor andere geloven en levensovertuigingen. De lessen worden eenmaal per week onder schooltijd gegeven door een speciaal opgeleide GVO-leerkracht. Voor meer informatie over GVO, klik hier.
Contact: Mw. D. Gimbel – E: dgimbel@hotmail.com

 

Werkgroep Pluriforme Samenleving

De werkgroep stelt zich tot doel om de contacten te onderhouden tussen de Turkse en de Marokkaanse moskee en de christelijke kerken. In het afgelopen jaar is er in dit kader onder meer een interreligieuze viering geweest in de Emmaüskerk en was de werkgroep aanwezig bij de eerste-steenlegging voor de nieuwe Turkse moskee.

Contact: Mw. N.H. Hulstein – E: w.hulstein3@chello.nl  

 

Werkgroep Taizé:
Deze werkgroep organiseert elke 2e zondag van de maand een zgn. Taizé-viering in de Beatrixkerk. Voor meer informatie klik hier.
Contact: Dhr. A. Threels – E: athreels@chello.nl

 

Werkgroep Wereldgebedsdag:
De wereldgebedsdag vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag van maart. Voor meer informatie klik hier.
Contact: vacature

 

Werkgroep Week van Gebed:
De Week van Gebed vindt jaarlijks plaats in januari. Deze week wordt wereldwijd gevierd. Een terugblik op de laatste Week van Gebed in Ede vindt u hier.

 

Werkgroep oecumenische vredesviering:
Jaarlijks vindt tijdens de vredesweek in september een oecumenische vredesviering plaats.
Contact: Dhr W.F. Moolenaar, E: wf.moolenaar@kpnmail.nl

 

Werkgroep oecumenische meditatiediensten:
In de adventstijd voor Kerst worden één of twee vesperdiensten gehouden in de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede.
Contact: pastor H. Lucassen, E: hanslucassen@hotmail.com