Werkgroep Godsdienstig Vorming Onderwijs (GVO):

Deze werkgroep verzorgt op meerdere openbare scholen in Ede, Harskamp en Bennekom het godsdienstig Vormend Onderwijs voor leerlingen in de midden- en bovenbouw. In de GVO-lessen maken de leerlingen kennis met de belangrijkste verhalen uit de Bijbel en van andere wereldgodsdiensten. Op deze manier raken de leerlingen vertrouwd met verhalen, gebruiken en feesten uit verschillende godsdiensten en leren ze respect te hebben voor andere geloven en levensovertuigingen. De lessen worden eenmaal per week onder schooltijd gegeven door een speciaal opgeleide GVO-leerkracht. Voor meer informatie over GVO, klik hier.
Contact: Mw. D. Gimbel – E: dgimbel@hotmail.com

 

Werkgroep Pluriforme Samenleving

De werkgroep stelt zich tot doel om de contacten te onderhouden tussen de Turkse en de Marokkaanse moskee en de christelijke kerken. In het afgelopen jaar is er in dit kader onder meer een Iftar maaltijd voorbereid in de Turkse moskee en is tijdens het Ontmoetingsfeest van ‘Dien je Stad’ het kerstverhaal verteld. Ook is opnieuw een bezoek georganiseerd aan de Turkse moskee. Voorafgaand aan de ramadan wordt naar beide moskeeën een groet gestuurd.
Contact: Mw. N.H. Hulstein – E: w.hulstein3@upcmail.nl  

 

Werkgroep Taizé

Deze werkgroep organiseert elke 2e zondag van de maand een zgn. Taizéviering in de Beatrixkerk. Daarnaast wordt – vooralsnog als proef – op iedere 4e woensdag van de maand een viering gehouden in de Antonius van Paduakerk. Taizévieringen kenmerken zich door gezongen gebed en stilte, rust en bezinning. Voor meer informatie zie taize-ede.nl.
Contact: Dhr. O. Jager – E: info@taize-ede.nl

 

Werkgroep Evensongs

De werkgroep (ontstaan vanuit de Beatrixkerk) organiseert iedere vierde zondag van de maand om 17.00 uur een Evensong. Dit is een getijdengebed, ontworpen tijdens de Engelse Reformatie (16e eeuw), met wortels in de vroege kerk. Kenmerken zijn: 1. Ruimte (veel!). 2. Muziek (belangrijk; met koor en zingende voorganger). 3 Ritueel. 4 Teksten (veel vast). 5. Vaste orde van dienst, overgenomen uit Anglicaanse Kerk. Voor meer informatie klik hier.
Contact: Mw. Corry Jobse – E: edesche.evensongs@gmail.com

 

Werkgroep Wereldgebedsdag

De wereldgebedsdag vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag van maart. Voor meer informatie klik hier.
Contact: vacature

 

Werkgroep Week van Gebed

De Week van Gebed vindt jaarlijks plaats in januari. Deze week wordt wereldwijd gevierd. Een terugblik op de laatste Week van Gebed in Ede vindt u hier.
Contact: Mw. N.H. Hulstein – E: w.hulstein3@upcmail.nl

 

Werkgroep oecumenische vredesviering

Jaarlijks vindt tijdens de vredesweek in september een oecumenische vredesviering plaats.
Contact: Mw. R. Aelbers-Belt, E: ritaaelbers@hetnet.nl

 

Werkgroep oecumenische meditatiediensten

In de adventstijd voor Kerst worden één of twee vesperdiensten gehouden in de Oude Kerk aan de Grotestraat in Ede.
Contact: pastor H. Lucassen, E: hanslucassen@hotmail.com