Posted by on 6 september, 2018 in Geen categorie | 0 comments

Viering 70 jaar Wereldraad van Kerken

 

Op donderdag 23 augustus 2018 vierde de Wereldraad van Kerken haar 70-jarig bestaan in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Namens de Raad van Kerken in Ede mocht ik bij deze viering aanwezig zijn. Het was een mooie en feestelijke bijeenkomst waar ik graag iets over wil vertellen.

Precies 70 jaar geleden, op 23 augustus 1948 werd hier, in deze kerk, de Wereldraad van Kerken opgericht. Drijvende kracht hierbij was de Nederlander dr. Visser ’t Hooft.

De wereldraad werd opgericht in een tijd waarin men leed onder de naweeën van de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen vluchtelingen zwierven nog door Europa en Azië, zoekend naar houvast in een gebroken wereld. Te midden van de puinhopen, ook in geestelijke zin, kwamen afgevaardigden van kerken over de gehele wereld bij elkaar om zich met elkaar te verzoenen en een nieuw fundament te leggen voor samenwerking tussen christenen over de gehele wereld.

Zo kreeg de oecumene een nieuwe start en tijdens de viering in Amsterdam werd hier voortdurend aan gerefereerd.

Voor jongeren was veel ruimte tijdens de viering: zang en dans hadden een prominente plek, immers wat is een kerk zonder jeugd? Vijf jonge mensen, uit Columbia, Griekenland, Zuid-Sudan, Zuid-Korea en Palestina hadden hun eigen schoeisel meegenomen en gebruikten dit bij hun getuigenis en geloof in een wereld, waar vrede en gerechtigheid zullen terugkeren.

De “Walk for Peace and Justice”, die eerder deze dag in Amsterdam had plaats gevonden, kwam als thema steeds weer in de viering terug.  Aan het slot van de dienst mochten we dan ook dansend en zingend (“We are marching in the light of God”) de Nieuwe Kerk via de hoofdingang verlaten, die nu weer eens gebruikt kon worden. En wanneer we dan wandelend door de wereld gaan, dan mag iedereen mee doen, zoals we zongen:

                          For everyone born, a place at the table

                          For everyone born, clean water and bread,

                          A shelter, a space, a safe place for growing,

                          For everyone born, a star overhead.   

Als gezegende mensen mochten we weer gaan, in het geloof, dat we als Christenen in deze wereld het verschil kunnen maken en kunnen doen waarvan anderen menen, dat we het niet kunnen doen: gerechtigheid en vrede brengen voor alle mensen op deze aarde. Dat is volgens mij de kern van het Evangelie en dient de rode draad van de oecumene te zijn, ook in Ede: volgend jaar hopen we het 50-jarig bestaan van de Raad vann Kerken in Ede te vieren met een bijeenkomst voor alle belangstellenden.

Wanneer u nieuwsgierig bent geworden en de dienst eens terug wilt zien, dan is de link via de site van de Raad van Kerken (hopelijk) nog steeds actief:

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=rDVSoGfMRHk

Of via: https://www.raadvankerken.nl/?b=5162

 

Albert Schol,

Voorzitter Raad van Kerken te Ede

albertschol@hetnet.nl