Bestuursleden Raad van Kerken Ede:

Voorzitter: Dhr. Albert Schol
E: albertschol@icloud.com

M: 06 2053 1289

Penningmeester: Dhr. Dick Fast
E: jdfast@planet.nl

Secretaris: Mw. Rita Aelbers
E: ritaaelbers@hetnet.nl


Aangesloten kerken:

Geloofsgemeenschap Katholiek Ede
Mw R. Aelbers
E: ritaaelbers@hetnet.nl

 

Hervormde Gemeente Ede (PKN)
Dhr C. van Hoegee
E: chrvanhoegee@planet.nl

 

Hervormde Taborgemeente (PKN)
Mw. L. van der Pol
E: layla.van.der.pol@chello.nl

 

Gereformeerde Kerk Ede (PKN)
Dhr R. Vogelzang
E: rvogelz@worldonline.nl

 

Emmaüs Ede
Mw E. Hulstein
E: w.hulstein3@chello.nl

 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede (PKN)
Dhr D. van Doorne
E: scriba@elg-ede.nl

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede
Vacant

 

Basisgemeente Exodus
Mw A. van der Velden

 

Leger des Heils, Korps Valleistreek
Dhr R.P. Fennema
E: korps.valleistreek@legerdesheils.nl