Bespreek het Samen is een breed en afwisselend samengesteld programma dat u wordt aangeboden door een aantal samenwerkende kerken in Ede.  Het programma vindt u in deze flyer. Meer informatie is te vinden op de website van Bespreek het Samen.

Contact: Mariëlle Jellema – E: info@bespreekhetsamen-ede.nl

 

Oecumenische viering Heideweek: tijdens de jaarlijkse Heideweek in augustus is er op zondag een oecumenische viering in het Openluchttheater in Ede.

Contact: Rita Aelbers – E: ritaaelbers@hetnet.nl