Terugblik Wereldgebedsdag 3 maart en Uitleg door Cocke Post

Column Kerkvenster 18 september 2017, uitgesproken door Albert Schol, voorzitter